„Serca niepełnosprawnych dla Niepodległej”

     Spośród słów używanych nieczęsto,

     tłumnie dzisiaj na place wybiegło

     słowo piękne, jak honor i męstwo,

     słowo, które brzmi – niepodległość.

             „Niepodległość” Marcin Wolski

     To przewodnia myśl uroczystego podsumowania projektu „Serca niepełnosprawnych dla Niepodległej”, które odbyło się 10 września 2018 roku w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Spotkanie zorganizował Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach kierowany przez panią Prezes TPD Liliannę Annę Zielińską.
Po uroczystym otwarciu podsumowania projektu i pozdrowieniu gości przybyłych na tę uroczystość nastąpiło złożenie kwiatów pod Dębem Wolności i zapalenie biało-czerwonych zniczy. Asystę utworzyli uczestnicy naszego Warsztatu ubrani odświętnie z symboliką narodową na piersiach, otwartymi sercami i zapalonymi zniczami w dłoniach oddali hołd tym, którzy 100 lat temu tworzyli niepodległą Rzeczypospolitą.
W dalszej części spotkania został odegrany hymn Polski i została wciągnięta flaga na maszt. Okolicznościowe przemówienia znakomitych gości uświetniły to piękne spotkanie, a prezentacje artystyczne, animacje plastyczne i sportowe dopełniły program. Na zakończenie odbyło się spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i zaproszonych gości.