Pracownie terapii zajęciowej


Zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji w 7 pracowniach terapii zajęciowej. Są to następujące pracownie: pracownia przygotowania do podjęcia pracy zawodowej, pracownia wikliniarska, pracownia konserwacji zieleni i prac użytecznych na rzecz warsztatu, pracownia rewalidacji, pracownia rękodzieła artystycznego, pracownia krawiecka, pracownia dramy.


szyszki min

Rewalidacji

wikliniarska min

Wikliniarska

krawiecka1 min

Krawiecka

sniadanie2 min

Przygotowania do podjęcia

pracy zawodowej

konserwacja4 min

Konserwacji zieleni i prac

użytecznych na rzecz warsztatu

 rekodziela2 min

Rękodzieła artystycznego

i działań twórczych

 

  rysunek1

Drama