Zamówienia publiczne


Aktualizacja: 10.09.2021

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja: 31. 08.2021

Zamówienie: Drukarka 3D


Aktualizacja: 24.09.2021

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja: 13.09.2021

Zamówienie: Frezarka CNC

Aktualizacja: 10.09.2021

Unieważnienie postępowania w zapytaniu ofertowym

Aktualizacja: 31. 08.2021

Zamówienie: Frezarka CNC


Aktualizacja: 10.09.2021

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja: 31.08.2021

Zamówienie: Hafciarka z oprogramowaniem


Aktualizacja: 10. 09.2021

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja: 31. 08.2021

Zamówienie: Oprogramowanie do sterowania frezarką CNC


Aktualizacja: 10. 09.2021

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja: 31. 08.2021

Zamówienie: Program CAD/CAM


Aktualizacja: 10. 09.2021

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja: 31. 08.2021

Zamówienie: Ploter laserowy CO2


Aktualizacja: 24.09.2021

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja: 13.09.2021

Zamówienie: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Aktualizacja: 10. 09.2021

Unieważnienie postępowania w zapytaniu ofertowym

Aktualizacja: 31. 08.2021

Zamówienie: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie


Aktualizacja: 10.09.2021

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja: 31.08.2021

Zamówienie: Wiertarko-frezarka z wyposażeniem


Aktualizacja: 12.07.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja: 02.07.2019

Zamówienie: Samochód dla WTZ