Osiągnięcia artystyczne

W zakresie kultury muzycznej uczestniczki terapii zajęciowej wielokrotnie otrzymywały zaszczytne pierwsze miejsca na ogólnopolskich festiwalach piosenki, teatru i plastyki w Łęcznej. Przyznawane były wyróżnienia za inscenizacje. W przeglądach twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych województwa podlaskiego w kategoriach krawiectwa artystycznego, plastyki, tkactwa i wyrobów z bursztynu uczestnicy wielokrotnie otrzymywali za swoje prace pierwsze nagrody i wyróżnienia. Wyróżnienia zdobywali także na olimpiadach umiejętności w Koninie w zakresie krawiectwa. Prace plastyczne uczestników prezentowane były w Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie, w Gdańsku w Galerii Promyk i Muzeum Narodowym, za granicą w Düsseldorfie , Hagen i Münster, a także w Brukseli i Wilnie. Prace te były prezentowane w ramach dni otwartych w Ośrodku Telewizji  Białystok oraz w najlepszych galeriach w Poznaniu, Łodzi i wielu innych dużych miastach Polski. O głośnym twórcy sztuki prymitywnej panu Krzysztofie Gieniuszu powstało kilka filmów dokumentalnych, wydanych zostało wiele recenzji, dwie prace plastyczne znajdują się w muzeum w Pelplinie i są chronionymi dobrami narodowymi. Nie sposób nie wspomnieć tu o udziale w białowieskich plenerach organizowanych przez Stowarzyszenie Nike i poplenerowych wystawach w muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku. Osiągnięcia artystyczne uczestników w czasie trwania terapii zajęciowej przyniosły im rozgłos w kraju i za granicą, zyskały uznanie społeczne i zmieniły oblicze ich samych.