Sokólskie Spotkania Integracyjne

Od 1997r. na płycie boiska integracyjnego WTZ w Sokółce odbywają się edycje imprez integracyjnych pod nazwą Sokólskie Spotkania Integracyjne. Celem tych imprez jest prezentacja osiągnięć sportowych i artystycznych osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego, a także integracja osób upośledzonych umysłowo z młodzieżą sokólskich szkół średnich. Efektem spotkań jest rozbudzenie zainteresowania uczestników i obserwatorów sportem uprawianym przez osoby niepełnosprawne, nawiązanie pozytywnego dialogu z innymi uczestnikami spotkania, wdrażanie potrzeby systematycznego kontaktu ze sportem masowym, przełamywanie barier w kontaktach społecznych dzielących osoby o różnym stopniu sprawności, zwrócenie uwagi społeczności lokalnej, a w szczególności władz administracyjnych, na dążenie osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zachęcanie instytucji gminnych do zajmowania rzetelnego stanowiska wobec niepełnosprawnych. Uczestnicy konkurencji sportowych otrzymują wiele cennych medali, dyplomów i upominków. Partnerem naszej firmy w tych działaniach jest Starostwo Powiatowe w Sokółce.


Sokólskie Spotkania Integracyjne – 2005r
Zorganizowano różne konkurencje w tym np.:

  • konkurs na wykonywanie najładniejszej mumii
  • picie soku na czas
  • zjadanie na czas owoców z wędki

Na koniec zostały wręczone nagrody najsprawniejszej drużynie.