Darowizny

Na podstawie art. 18 ust.1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych udostępniamy do publicznej wiadomości informację o otrzymanych darowiznach.

Przychody z darowizn w 2021 r. – 2.123,00 zł.

W roku 2020 na konto naszego Stowarzyszenia wpłynęła kwota 2.700 zł.

Darczyńcom dziękujemy za wszystkie przekazane darowizny!