Darowizny

Na podstawie art. 18 ust.1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych udostępniamy do publicznej wiadomości informację o otrzymanych darowiznach.

Przychody z darowizn w 2023 r. – 1 000,00 zł.

Przychody z darowizn w 2022 r. – 1 000,00 zł.

Przychody z darowizn w 2021 r. – 2 123,00 zł.

Przychody z darowizn w 2020 r. – 2 700,00 zł.

Wszelkie darowizny prosimy wpłacać na nasze konto bankowe: 23 1240 5240 1111 0010 3491 4565. Serdecznie dziękujemy za wszystkie przekazane na WTZ środki finansowe!