Zajęcia klubowe w WTZ

Nowy Program realizowany przez nasz Warsztat od września 2018 r.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa  w terapii zajęciowej do zgłaszanie się do naszego Warsztatu i udziału w tym nowym, i bardzo interesującym programie. Na uczestników czeka wiele atrakcji i bardzo ciekawych zajęć.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program polegający na prowadzeniu przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez udział w zajęciach klubowych. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej. Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie. Bliższych informacji na ten temat udzielamy w Warsztacie lub telefonicznie.