V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

przez | 30 maja 2007

Krzysztof Gieniusz kolejny raz został laureatem V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” na szczeblu województwa podlaskiego w kategorii malarstwo. Prace oceniała wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Podlaski oddział PFRON. W opinii organizatora poprzednie edycje Konkursu cieszyły się dużym powodzeniem. Coraz wyższy poziom artystyczny prac został zauważony i doceniony przez znawców sztuki. Ma to ogromne znaczenie dla promowania sztuki osób niepełnosprawnych, a także popularyzacji idei pełnej integracji. Zamknięcie prac Komisji Konkursowej nastąpiło 30 maja 2007 roku.

Dodaj komentarz