Spotkanie opłatkowe w WTZ Sokółka

przez | 16 grudnia 2015

16 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe i uroczyste poświęcenie nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Sokółce.
Spotkanie opłatkowe w Warsztacie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy i poświęcenia wszystkich pomieszczeń Warsztatu przez ks. Dziekana Seniora Prałata mgr Józefa Kuczyńskiego. Na uroczystość w zastępstwie Starosty Powiatu Sokólskiego pana Piotra Rećko przybyła pani Alicja Rysiejko, członek Zarządu Powiatu. Pani Alicja Rysiejko złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne. Dyrektor PCPR pan Wojciech Obiała nawiązując do wystąpienia Wice Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana posła Jarosława Zielińskiego na sesji Rady Powiatu zapewnił o wsparciu finansowym warsztatów przez rząd pani Premier Beaty Szydło. Dyrektor PCPR złożył także życzenia dalszej owocnej współpracy. Życzenia świąteczne i noworoczne złożył też Sekretarz Sokółki pan Adam Łajkowski w imieniu pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej. Głos zabrał także Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” pan Grzegorz Bieńkowski. Po odmówieniu modlitwy przed posiłkiem pod przewodnictwem ks. Dziekana Seniora i po zaśpiewaniu kolęd uczestnicy spotkania łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Dodaj komentarz