Dzień Matki

przez | 22 maja 2019

W dniu 22.05.2019 r. na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 5 odbyła się impreza integracyjna o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym pod nazwą „Uroczyste obchody Dnia Matki”.Celem uroczystych obchodów Dnia Matki była prezentacja umiejętności artystycznych uczestników Warsztatu Terapii, wyrażenie wdzięczności i podziękowanie matkom za trud wychowania, wzmocnienie więzi międzypokoleniowej. W spotkaniu uczestniczyło bezpośrednio 35 osób niepełnosprawnych z WTZ przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Sokółce.
Impreza przebiegała zgodnie z zatwierdzonym wcześniej programem na który złożyło się: uroczyste powitanie zaproszonych gości przez prowadzącego imprezę, a następnie złożenie życzeń przybyłym mamom. Obecny był także organizator imprezy Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Sokółce pan Grzegorz Bieńkowski oraz skarbnik Stowarzyszenia pani Ludmiła Czyżewska. Uroczystość zaszczyciła pani Bożena Jelska-Jaroś Wicestarosta Powiatu Sokólskiego oraz Dyrektor PCPR w Sokółce pani Alicja Rysiejko. Następnie rozpoczęto realizacje harmonogramu „Uroczystych obchodów Dnia Matki”. Uczestnicy Warsztatu zaprezentowali się w inscenizacji „Nowoczesne Mamy”. Był to taniec synchroniczny w choreografii opracowanej przez instruktorów terapii zajęciowej z pracowni dramy i rewalidacji. W dalszej kolejności uczestnicy deklamowali wiersze opisujące miłość do matki, serdeczne więzi rodzinne i podziękowania za trud matczyny w wychowaniu dziecka, śpiewali piosenki o matce. Na zakończenie uczestnicy WTZ zaprezentowali się w przedstawieniu muzycznym z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych w takt muzyki klasycznej. Punktem kulminacyjnym było złożenie życzeń mamom i wręczenie czerwonych róż w dowód ich miłości. Po tej części artystycznej nastąpił punkt kulminacyjny, którym był pokaz iluzji w wykonaniu pana Karola Sanetti. Pokaz był wyrazem kunsztu iluzjonisty, który do wspólnej zabawy zaprosił zgromadzoną publiczność. Były ogromne, pozytywne emocje i radość wyrażana gromkimi brawami. W spotkaniu wzięło udział ogółem 70 osób. Na zakończenie Uroczystości głos zabrała Pani Wicestarosta oraz pani Dyrektor PCPR składając podziękowania matkom za ich trud rodzicielski. Wystąpienia były pełne wzruszeń i łez, bardzo ciepłe i refleksyjne.

Dodaj komentarz