Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” w województwie podlaskim rozstrzygnięty

przez | 20 sierpnia 2019

Wojewódzka Komisja Konkursowa oceniła 74 prace nadesłane na etap wojewódzki XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” pn. „Podróże moich marzeń”. Wybrane prace zostaną zgłoszone do udziału w etapie centralnym Konkursu. W kategorii Malarstwo i Witraż III miejsce zajął nasz uczestnik pan Krzysztof Gieniusz. Praca malarska pod tytułem „Rajska Wyspa” powstała w pracowni konserwacji zieleni prowadzonej przez panią Katarzynę Miakisz. Konkurs zorganizował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tytuł: „Rajska wyspa”
Autor/Autorzy: Krzysztof Gieniusz
Terapeuta/ Instruktor: Katarzyna Miakisz
Placówka (pełna nazwa): Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” Warsztat Terapii Zajęciowej

Dodaj komentarz