PODZIĘKOWANIE

przez | 29 grudnia 2020

Uczestnicy i kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce składają najserdeczniejsze podziękowania Staroście Sokólskiemu panu Piotrowi Rećko, Zarządowi Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Prezesowi Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Sokółce pani Lili Micun za przekazanie produktów żywnościowych naszym podopiecznym. Zbiórkę Publiczną zorganizował Podlaski Oddział Okręgowy PCK. Zbiórka otrzymała nr 2020/749/OR. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przekazania produktów uczestnikom terapii zajęciowej.
Sokółka 28 grudnia 2020 r.

Dodaj komentarz