PODZIĘKOWANIE

przez | 21 grudnia 2021

Uczestnicy i kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce składają najserdeczniejsze podziękowania Zarządowi Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Prezesowi Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Sokółce pani Lili Micun za przekazanie produktów żywnościowych dla 10 naszych podopiecznych. Zbiórkę Publiczną zorganizował Podlaski Oddział Okręgowy PCK. Zbiórka otrzymała nr 2021/403/OR. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przekazania produktów.
Sokółka 21 grudnia 2021 r.

Dodaj komentarz