Wycieczka do Muzeum Ziemi Sokólskiej

przez | 16 czerwca 2022

Dnia 14 czerwca udaliśmy się do Muzeum Ziemi Sokólskiej na wystawę poświęconą twórczości Piotra Szałkowskiego. Był on postacią bardzo cenioną w środowisku lokalnym oraz w gronie ludowych artystów. Mogliśmy obejrzeć jego płaskorzeźby i wiele innych prac inspirowanych religią, przyrodą, pracą i życiem na wsi, miejscową kulturą oraz obyczajami ludowymi. Zachwyciliśmy się rzeźbami o tematyce sakralnej, spoglądaliśmy z uwagą na postać Jezusa Frasobliwego, piękne kapliczki oraz Madonny. Zgromadzone dzieła to w większości zbiory Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej a część wystawy stanowią pamiątki wypożyczone od rodziny rzeźbiarza. W drodze powrotnej zainteresowała nas wystawa znajdująca się przed budynkiem SOK dotycząca obchodów 90 lat Hufca ZHP Sokółka. Podopieczni z sentymentem oglądali zamieszczone fotografie, ponieważ część z nich w czasach szkolnych kultywowała harcerską tradycję.

Dodaj komentarz