„Spotkanie z piosenką”

przez | 1 czerwca 2009

Dnia 01.06.2009 r. na terenie WTZ w Sokółce odbyła się impreza integracyjna ,, Spotkanie z piosenką”.
Ze względu na cykliczność tego przedsięwzięcia cieszy się ono dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy wykazują ogromną inicjatywę oraz coraz większą aktywność i pomysłowość w realizacji swoich planów wokalnych.
Spośród wszystkich uczestników aż 16 osób zgłosiło się do zaprezentowania swoich możliwości. Repertuar obejmował: disco polo, piosenkę biesiadną, pop, hip – hop, rock a nawet piosenkę o charakterze religijnym,  tak więc każda osoba mogła pokazać co jej w duszy gra.
Wykonawcy przygotowywali się by zgodnie z zamierzeniem zaspokoić potrzebę wyższego rzędu tj. samorealizacji, twórczości oraz zaangażowanie wszystkich zmysłów postrzegania, wrażliwości muzycznej i skłonności artystycznych. Mieli możliwość wyrażenia  siebie poprzez interpretację tekstu jak też połączenie muzyki z ruchem tanecznym.

I miejsce zajął Mariusz Gardziejczyk
II – Dorota Klim
III- Piotr Uss, natomiast pozostali wykonawcy otrzymali wyróżnienia.

Następnym punktem programu było przeprowadzenie konkursów: taniec z gazetą, taniec z krzesłem oraz kalambury gdzie w formie zabawy pracuje się nad poprawną komunikacją w grupie, przełamywaniem barier, słuchaniem siebie nawzajem i kształtowaniem pozytywnej postawy wobec samego siebie.  
Mając na celu propagowanie idei integracji zasadne jest stosowanie działań tego typu motywujących do dalszego działania i zwiększania zaangażowania do dalszej pracy. Ważne jest podkreślenie roli gratyfikacji by uczestnicy mieli świadomość, że ich wysiłek zostanie doceniony a dobrze wykonana praca nagrodzona.   
Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za współuczestnictwo w zabawie, poczuli się docenieni a jednocześnie  zachęceni do czynienia dalszych kroków w stronę samorealizacji i doskonalenia swoich umiejętności.

Dodaj komentarz