Sokólskie Spotkania Integracyjne

przez | 22 maja 2013

W dniu 22.05.2013 r. na terenie hali sportowej Zespołu Szkół w Sokółce, ul. Mickiewicza 11 odbyła się impreza integracyjna o charakterze sportowym pod nazwą Sokólskie Spotkania Integracyjne.
Celem SSI było umożliwienie uczestnikom WTZ z Sokółki, WTZ z Dąbrowy Białostockiej i niepełnosprawnym mieszkańcom Domu Gościnnego w Dzięciołówce zaprezentowania osobistych osiągnięć w zakresie sportu dostępnego dla osób z upośledzeniem umysłowym i innymi niepełnosprawnościami oraz integracja społeczna z młodzieżą Zespołu Szkół w Sokółce (sokólskiego LO). W spotkaniu uczestniczyło bezpośrednio 86 osób niepełnosprawnych z WTZ przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Sokółce, WTZ Radość Życia z Dąbrowy Białostockiej i Domu Gościnnego w Dzięciołówce.
Zgodnie z przyjętą zasadą młodzież z LO w Sokółce pełniła rolę sędziów w poszczególnych konkurencjach sportowych, pomagała przy wręczaniu upominków i nagród osobom niepełnosprawnym oraz przy wydawaniu obiadu. Impreza przebiegała zgodnie z zatwierdzonym wcześniej programem na który złożyło się: uroczyste powitanie zaproszonych gości przez prowadzącego imprezę, a następnie uroczyste otwarcie Sokólskich Spotkań integracyjnych, którego dokonał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pan Wojciech Obiała. Obecny był także organizator imprezy Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Sokółce pan Grzegorz Bieńkowski oraz skarbnik Stowarzyszenia pani Ludmiła Czyżewska. Następnie rozpoczęto realizacje poszczególnych zadań sportowych przewidzianych regulaminem. Przeprowadzono sztafetę zadaniową, strzały piłką nożną do bramki, zbiorowy skok w dal z miejsca, rzut piłką palantową do pojemnika, rzuty do obręczy piłką koszykową oraz konkurencję rozpoznawania dźwięków. Po każdej konkurencji uczestnicy otrzymywali nagrody rzeczowe przewidziane w kosztorysie imprezy. Nagrody wręczali zaproszeni goście w osobach Dyrektora PCPR w Sokółce, przedstawiciela Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Sokółce oraz kierownicy poszczególnych ekip. Po podsumowaniu wyników końcowych zwyciężyła drużyna z WTZ w Sokółce. Wszystkie drużyny otrzymały puchary opatrzone tabliczkami informującymi o zajętym miejscu i nazwie zadania oraz dyplomy. W trakcie imprezy podano obiad dla niepełnosprawnych uczestników. Całodziennym zmaganiom towarzyszył dobry nastrój uczestników, którzy cieszyli się ze swoich zwycięstw.

Dodaj komentarz