Sokólskie Spotkania Integracyjne

przez | 5 czerwca 2019

W dniu 05.06.2019 r. na terenie hali sportowej Zespołu Szkół w Sokółce, ul. Mickiewicza 11 odbyła się impreza integracyjna o charakterze sportowym pod nazwą Sokólskie Spotkania Integracyjne.
Celem SSI było umożliwienie uczestnikom WTZ z Sokółki, WTZ z Dąbrowy Białostockiej, WTZ z Nowej Woli Gm. Michałowo, SOSW w Sokółce, ŚDS w Sokółce i młodzieży Zespołu Szkół w Sokółce wzajemnej integracji, zaprezentowania osobistych osiągnięć w zakresie sportu dostępnego dla osób z upośledzeniem umysłowym i z innymi niepełnosprawnościami. W spotkaniu uczestniczyły bezpośrednio 124 osoby niepełnosprawne z WTZ przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Sokółce, WTZ Radość Życia z Dąbrowy Białostockiej, WTZ z Nowej Woli Gm. Michałowo, SOSW w Sokółce, ŚDS w Sokółce, i młodzież Zespołu Szkół w Sokółce – klasa mundurowa.
Zgodnie z przyjętą zasadą młodzież z LO w Sokółce pełniła rolę sędziów w poszczególnych konkurencjach sportowych. Impreza przebiegała zgodnie z zatwierdzonym wcześniej programem na który złożyło się: uroczyste powitanie zaproszonych gości przez prowadzącego imprezę, a następnie uroczyste otwarcie Sokólskich Spotkań integracyjnych, którego dokonała Wicestarosta Powiatu Sokólskiego pani Bożena Jelska-Jaroś w obecności Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pani Alicji Rysiejko. Obecny był także organizator imprezy Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Sokółce pan Grzegorz Bieńkowski. Następnie rozpoczęto realizację poszczególnych zadań sportowych przewidzianych regulaminem. Przeprowadzono sztafetę zadaniową, strzały piłką nożną do bramki, zbiorowy skok w dal z miejsca, rzut woreczkiem do pojemnika, rzuty do obręczy piłką koszykową. Po podsumowaniu wyników końcowych zwyciężyła drużyna z WTZ w Sokółce. Wszystkie drużyny otrzymały puchary opatrzone tabliczkami informującymi o zajętym miejscu i nazwie zadania oraz upominki dla drużyn. W trakcie imprezy podano obiad (catering) dla niepełnosprawnych uczestników, opiekunów i zaproszonych . Całodziennym zmaganiom towarzyszył dobry nastrój uczestników, którzy cieszyli się ze swoich zwycięstw. Ogółem w imprezie uczestniczyły 202 osoby. Tradycyjnie rodziły się też nowe znajomości, sympatie i nadzieje na kolejne spotkanie.

Dodaj komentarz