KOMUNIKAT o zawieszeniu zajęć w WTZ do 10 kwietnia 2020r

przez | 24 marca 2020

Szanowni Państwo.

Oddział Podlaski PFRON przekazuje informację uzyskaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedłużeniu terminu zawieszenia zajęć w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, w tym w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy.
Zajęcia w placówkach mają być zawieszone od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku.
W najbliższym czasie można spodziewać się stosownych komunikatów na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dodaj komentarz